Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Ta strona nie wydaje wiz ani eTA, a jedynie informacje. Nie jesteśmy częścią oficjalnej agencji rządowej

Czy eTA Kanada jest wymogiem?

eTA Kanada to elektroniczne upoważnienie do podróży wprowadzone przez rząd Kanady. Uzyskuje się ją przed podróżą do Kanady poprzez formularz online dostępny na stronie rządowej.

W przypadku pobytu w Kanadzie krótszego niż 6 miesięcy: formalności związanych z wjazdem do Kanady można dopełnić bezpośrednio przez Internet, klikając na formularz online. Nie jest konieczne umawianie się na spotkanie w ambasadzie lub konsulacie Kanady.

Na pytanie, czy eTA Kanada jest obowiązkowa? Odpowiedź brzmi: tak. Kanadyjskie elektroniczne zezwolenie na podróż jest obowiązkowe dla niektórych podróżnych pod pewnymi warunkami. Tutaj wyjaśniamy, jakie są obowiązki eTA Kanada.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie eTA Kanada?

eTA Kanada zostało wprowadzone jako obowiązkowe w listopadzie 2016 roku przez władze kanadyjskie. Jego zasada jest prosta: przed podróżą do Kanady należy uzyskać zezwolenie na podróż, co odciąży kanadyjskie ambasady i przejścia graniczne, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

eTA Kanada jest wymagana przy wjeździe do Kanady wyłącznie drogą lotniczą. Nie trzeba składać wniosku o wydanie eTA Kanada na każdą podróż do Kanady drogą lądową lub morską. Należy zauważyć, że wymóg eTA Kanada dotyczy również podróży lotniczych.

Nie ma sensu przyjeżdżać na lotnisko bez obowiązkowego Kanada eTA, ponieważ linie lotnicze mają obowiązek odmówić wejścia na pokład każdemu, kto nie spełnia wymogów imigracyjnych rządu kanadyjskiego. Dlatego przed wyjazdem należy koniecznie uzyskać pozwolenie na podróż.

Dla kogo przeznaczony jest wymóg eTA Kanada?

Wymóg eTA Kanada dotyczy tylko obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego. Ponieważ Francja jest jednym z nich, obywatele francuscy muszą spełnić wymóg eTA Kanada, aby móc podróżować do Kanady.

Wymóg eTA Kanada nie dotyczy jednak obywateli francuskich zamieszkałych w Saint-Pierre-et-Miquelon, jeżeli podróżują do Kanady bezpośrednio z Saint-Pierre-et-Miquelon. Z wymogu eTA Kanada zwolnieni są również obywatele Kanady i Stanów Zjednoczonych (pod warunkiem posiadania ważnego paszportu – kanadyjskiego lub amerykańskiego), stali mieszkańcy Kanady oraz, pod pewnymi warunkami, posiadacze ważnej wizy kanadyjskiej (wizy na pobyt czasowy, WHP, pozwolenia na pracę, pozwolenia na naukę itp.)

Zezwolenie na podróż nie upoważnia Państwa do podjęcia pracy lub nauki w Kanadzie. Nie jest to również zezwolenie na wjazd: funkcjonariusz służb granicznych jest odpowiedzialny za przyjęcie lub odmowę przyjęcia pasażerów zgłaszających się na granicy. Jego decyzja opiera się na przedstawieniu wymaganych dokumentów podróży (paszport, eTA, bilet wyjazdowy itp.).

Jakie są inne zobowiązania eTA Kanada?

eTA Kanada jest powiązana z paszportem podróżnego. Zatem każda zmiana w paszporcie unieważnia eTA, w tym odnowienie paszportu. Obowiązkowy eTA Kanada musi być aktualny lub zostaniesz zakazany do wjazdu do Kanady.

Posiadacz eTA Kanada jest zobowiązany do opuszczenia kraju nie później niż 6 miesięcy po przyjeździe. Może on jednak odbyć dowolną liczbę podróży do Kanady w okresie ważności eTA. Należy zauważyć, że zezwolenie jest wydawane na okres 5 lat lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu, jeżeli ten ostatni wygaśnie przed upływem oficjalnego okresu obowiązywania zezwolenia na eTA.

Jak uzyskać obowiązkowe kanadyjskie eTA?

Obowiązkową kanadyjską eTA można uzyskać tylko online za pośrednictwem oficjalnej kanadyjskiej strony rządowej lub za pośrednictwem prywatnej organizacji, takiej jak nasz partner, w celu uzyskania indywidualnej pomocy. Nie ma potrzeby kontaktowania się z ambasadą lub konsulatem Kanady, ponieważ rozpatrywane są tylko wnioski online.

Aplikacja eTA Kanada polega na wypełnieniu formularza z polami, które odnoszą się do danych paszportowych i informacji osobistych posiadacza. Formularz online uzupełniają 4 pytania dotyczące nieleczonych chorób, przestępstw kryminalnych i poprzednich pobytów podróżnego.

Formularz do wypełnienia jest zatwierdzany po uiszczeniu opłaty autoryzacyjnej w wysokości 7 dolarów kanadyjskich. Na podany w formularzu adres e-mail automatycznie wysyłane jest potwierdzenie odbioru. Ostateczna odpowiedź następuje zwykle w ciągu kilku minut. W przypadku wniosku nierozpatrzonego, co zdarza się rzadko, w ciągu kilku dni wysyłany jest e-mail z listą dodatkowych dokumentów, które należy dostarczyć. Pamiętaj, że wniosek eTA możesz odzyskać korzystając z numeru otrzymanego drogą mailową.

Należy zauważyć, że odmowa eTA Kanada nie jest ostatecznym zakazem wjazdu do Kanada. Podróżny może ponownie złożyć wniosek, jeśli zauważy błąd we wpisie, albo ubiegać się o wizę w ambasadzie.