Informatie: Raadpleeg ons privacybeleid. Deze site geeft geen visa of eTA’s uit, alleen informatie. We maken geen deel uit van een officiële overheidsinstantie

Wat is de geldigheid van de Canada eTA?

Om naar Canada te reizen is een elektronische reistoestemming vereist. Deze machtiging wordt op dezelfde manier via internet afgegeven als een ESTA-aanvraag voor de VS.

Voor een verblijf van minder dan 6 maanden in Canada : U kunt de formaliteiten voor het binnenkomen van Canada rechtstreeks via internet vervullen door op het online formulier te klikken. Het is niet nodig om een afspraak te maken bij de Canadese ambassade of het consulaat.

Hieronder geven we informatie over de geldigheidsduur van de eTA.

Hoe controleer ik de geldigheid van een Canada eTA?

De Canada eTA, voor elektronische reistoestemming, is een officieel elektronisch document dat is verkregen na een online verzoek op de website van de Canadese overheid. Met andere woorden, het is niet nodig om naar de Canadese ambassade te gaan, of naar het consulaat indien van toepassing, om deze machtiging te verkrijgen. Alleen het IRCC (Immigration, Refugees, Canadian Citizenship) is bevoegd om een eTA af te geven aan onderdanen van landen die zijn vrijgesteld van Canadese visa die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Het feit dat alleen de regering van Canada gerechtigd is om een reistoestemming af te geven, legt geen verzoek op de officiële site op. Het is heel goed mogelijk om een beroep te doen op een particuliere organisatie, zoals onze partner, om een eTA aan te vragen. In tegenstelling tot de website van het ministerie biedt een particuliere organisatie u indien nodig persoonlijke hulp. De geldigheid van de Canada eTA wordt helemaal niet in twijfel getrokken als deze via een privésite is verkregen.

De geldigheid van de Canada eTA is afhankelijk van het paspoort waaraan deze is gekoppeld. Uiteraard wordt alleen een geldig paspoort erkend (Reisadvies: het is aan te raden om een resterende geldigheidsduur van zes maanden aan te houden). Bij een nieuw paspoort of wijziging van de gegevens van laatstgenoemde dient een nieuw verzoek te worden gericht aan de Canadese autoriteiten. We herinneren u eraan dat u voor het invullen van het Canada eTA-formulier het paspoortnummer, de achternaam en voornamen van de houder, de geboortedatum en -plaats, het geslacht, de uitgiftedatum en de vervaldatum moet invullen. Een wijziging van deze gegevens maakt de eTA ongeldig.

Aangezien het autorisatieverzoek ook gebaseerd is op 4 vragen over de situatie van de reiziger, hangt de geldigheid van de Canada eTA af van de evolutie van de situatie. Zo is bijvoorbeeld bij een nieuwe onbehandelde ziekte of een nieuw strafbaar feit de eTA niet meer geldig. Deze informatie is echter moeilijk te verifiëren en hangt dus af van de eerlijkheid van de reiziger.

Het is niet nodig om de machtiging af te drukken omdat deze elektronisch is. Aan de andere kant is het verplicht om de toestemming te verkrijgen voordat u vertrekt. De geldigheid van de Canada eTA wordt niet aangetast door het ontbreken van een papieren versie. De grensbeambte vraagt niet om het eTA, maar hij zal waarschijnlijk wel om het uitrijbewijs en elk ander vereist document dat geschikt is voor de situatie vragen, met name in het geval van een minderjarig kind dat met u reist (bijvoorbeeld een geboorteakte, fotokopie van echtscheidingsakte, enz.).

Hoe lang is de Canada eTA geldig?

Het is niet nodig om het online formulier in te vullen voor alle reizen naar Canada: de geldigheidsduur van de Canada eTA is 5 jaar vanaf de uitgiftedatum. De goedkeuring wordt, net als de weigering, zeer snel per e-mail gecommuniceerd zodra de betaling van de 7 $ CAN is gedaan. Een aanvraag kan bij wijze van uitzondering door de Canadese immigratiediensten in de wacht worden gezet als aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Hoe dan ook, de Canadese immigratie neemt binnen een paar dagen contact op met de aanvrager. De ontvangstbevestiging wordt binnen 72 uur naar u verzonden. Bij weigering kan de aanvrager een nieuw verzoek doen als hij meent dat deze negatieve reactie het gevolg is van een invoerfout. Als er geen fout is gemaakt, kan een visumaanvraag worden doorgestuurd naar de Canadese ambassade. Het niet in aanmerking komen voor het eTA vormt namelijk geen belemmering voor het verkrijgen van een Canadees visum.

Houd er rekening mee dat de geldigheidsduur van de Canada eTA afhankelijk is van de geldigheid van het paspoort dat is gebruikt op het moment van de aanvraag. De regering van Canada geeft een eTA af voor maximaal 5 jaar, op voorwaarde dat het paspoort niet eerder verloopt. Als een elektronisch of biometrisch paspoort bijvoorbeeld binnen 3 jaar na een aanvraag verloopt, dan is de eTA 3 jaar geldig. Het is niet mogelijk om de resterende twee jaar over te dragen naar een nieuw paspoort.

De reiziger kan zoveel verblijven maken als hij wil gedurende de 5 jaar van geldigheid van de Canada eTA, op voorwaarde dat elk verblijf niet langer duurt dan 6 maanden. Het gaat hier niet om een permanente bewoner met een AVE-vergunning, maar om een toeristisch verblijf. Er moet ook worden opgemerkt dat het eTA alleen vereist is voor binnenkomst op het Canadese grondgebied door de lucht, inclusief transits.